516 103 282

biuro@clsauto.pl

⇐ Strona główna

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
  CLS Services Sławomir Stalkowski
  ul. Wczasowa 10
  85-155 Bydgoszcz
  NIP 9532409852
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą
  a) na podstawie – 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu realizacji Państwa zgłoszenia/zamówienia.
  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce w celu ewentualnego ich przekazania właściwym organom i służbom sanitarnym w przypadku wszczęcia dochodzenia epidemiologicznego.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zgłoszenia/zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło być zrealizowane.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane wyłącznie usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla firmy, w tym firmom świadczącym usługi rachunkowe, informatyczne, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach wtórnych lub niezwiązanych z zasadniczym celem podania tych danych, o ile w momencie uzyskania danych nie zaznaczono inaczej. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa oraz uprawnione organy i służby sanitarne.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia lub wynikający z przepisów prawa.